โปรแกรมบัญชีออนไลน์

โปรแกรมบัญชีออนไลน์

ปรับปรุงวันที่ 29 มกราคม 2558

ในปัจจุบัน บริษัทส่วนใหญ่ (โดยเฉพาะ SMEs) จะมอบหมายให้บริษัทจัดทำบัญชีเป็นผู้ดูแลงานด้านบัญชีให้ หากไมมีโปรแกรมบัญชีแบบเรียลไทม์ จะไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลบัญชีระหว่างบริษัทกับผู้ทำบัญชีในแบบเรียลไทม์ได้ ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถรับรู้ข้อมูลทางการเงินของตนเองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทจำเป็นที่จะต้องได้รับรายงานทางการเงินเป็นประจำ แต่ในระบบเดิมบริษัทจะได้รับรายงานทางการเงินเพียงปีละครั้ง เนื่องจากธรรมชาติของการปฎิบัติงานนั้น บริษัทสามารถส่งช้อมูลไปให้สำนักงานบัญชีได้เพียงปีละครั้งเท่านั้น คือเมื่อสิ้นสุดปีแล้ว ซึ่งเป็นการเสียงมากๆ เพราะงบการเงินเป็นดัชนีอย่างนึ่งสำหรับธุรกิจ ที่บ่งชี้ว่าบริษัทนั้นจัดการการเงินภายในองค์กรได้ถูกต้อง และเหมาะสมหรือไม่ โปรแกรม ที อาร์ คลาวด์ ช่วยแก้ไขปัญหานี้ และอาจทุเลาผลกระทบผลกระทบทางการเงินต่อองค์กร เพราะองค์กรสามารถทราบสถานะการณ์การเงินล่วงหน้าได้ ผ่านการแสดงผลการวิเคราะห์การเงินและรายงานทางการเงินต่างๆในแบบ Real-time.

รายละเอียดผลงาน

TRCLOUD (ที อาร์ คลาวค์) เป็นโปรแกรมบัญชีระบบคลาวด์ ที่สามารถใช้งานผ่าน Internet Browser ผู้ใช้งานจึงสามารถเข้าถึงโปรแกรมได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านหลากหลายอุปกรณ์ นอกจากฟีเจอร์ต่างๆในด้านบัญชีเช่น การลงบัญชี การออกเอกสารสำคัญต่าง การปิดบัญชี ฯลฯ โปรแกรม TRCLOUD ยังวิเคราะห์การเงินให้คุณในแบบ Real-time และแสดงผลผ่าน Interface ที่เข้าใจง่ายอีกด้วย

ประโยชน์อันพึงจะได้รับ

ด้วยฟีเจอร์ต่างๆของโปรแกรม TRCLOUD และคุณสมบัติด้านเทคนิดต่างๆ โปรแกรม TRCLOUD ก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้

  1. SMEs สามารถวางแผนการเงินได้อย่างมีระบบและทันต่อสถานการณ์
  2. ความสามารถของโปรแกรมในการต่อขยายเป็นระบบบริหารองค์กร (ERP) นอกจากจะช่วยในการบริหารองค์กรแล้ว ยังกระตุ้นให้เกิดการบูรณาการระหว่างการบริหารทั่วไปและระบบบัญชีอีกด้วย
  3. SMEs สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการบริหารองค์กรผ่านระบบ Internet ได้ ที่ผ่านมาโปรแกรมลักษณะนี้มักมาจากต่างๆประเทศและมีราคาสูง
  4. ลดข้อจำกัด และ เพิื่มความสามารถของ SMEs ในการเติบโต เนื่องจากจะช่วยบรรเทาปัญหาด้านบุคคลากร *ซึ่งจะมีปัญหามาขึ้นในอนาคตจากโครงสร้างประชากร

ลักษณะเด่นของผลงาน

  1. เป็นโปรแกรมที่ใช้งานผ่าน Internet
  2. วิเคราะห์การเงินและสถิติต่างๆขององค์กรแบบ Real-time
  3. สามารถใช้งานพร้อมกันได้หลายคน

ความต้องการในการใช้งาน

เราเริ่มเปิดให้บริการในเดือนมกราคม ปี 2558 ในปัจจุบันเรามีผู้ใช้งานในระบบกว่า 3,000 ราย แบ่งเป็น 2,000 องค์กร มูลค่าการบันทึกบัญชี กว่า 5,000 ล้านบาท เราจึงสามารถยืนยันความต้องการใช้งานของ SMEs ผ่านตัวเลขเหล่านี้

แนวโน้มในการพัฒนา

เริ่มจากการเป็นโปรแกรมบัญชีระบบคลาวด์ (ผ่าน Internet) ที่สมบรูณ์แบบ เรากำลังพัฒนาไปสู่การเป็นระบบบริหารองค์กรที่ครบวงจร สำหรับทุกรูปแบบธุรกิจ

ศักยภาพเชิงพาณิชย์

ความเป็นไปได้ทางตลาดของโปรแกรมบัญชีคลาวด์มีอยู่สูง เพราะ (1) ในปัจจุบัน ธุรกิจต่างๆต้องการการเข้าถึงข้อมูลในแบบเรียลไทม์มากขึ้น (2) องค์กรต่างๆตระหนักถึงความสำคัญของการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาดูแลระบบงานภายในองค์กร (3) การรับรู้ถึงสภาพทางการเงินขององค์กรอยู่สม่ำเสมอมีความจำเป็นมาก โดยเฉพาะองค์กรที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาด้านการเงิน

เงื่อนไขและข้อจำกัดของผลงาน

ไม่สามารถทำงานได้โดยไม่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

@copyright 2015 by TR SIAMPUN company limited